Cosmena AB
Dragarbrunnsgatan 36C
75320, Uppsala, Sweden


advertise-with-us-hero-1200-675px

Annonsera med oss

Cosmena strävar efter att vara den mest pålitliga källan i allmänhetens strävan efter säkra, billiga och framgångsrika hårtransplantationer och hälsovårdsinformation om håravfall.

Vi är dedikerade till att tillhandahålla auktoritativ, engagerande och praktisk kunskap som inspirerar och leder dig till de mest enastående potentiella hälsoresultaten för dig och din familj.

Cosmena producerar innehåll och upplevelser som följer solida redaktionella och medicinska krav för att garantera noggrannhet, valuta och tydlighet.

Betalannonser visas på Cosmena-tillgångar, inklusive webbsidor, appar, sociala medier och partnerpublikationer, och är ett av sätten som Cosmena.com finansieras.

Erbjudna format

Bannerannonser i flera olika vanliga format på en sitewide basis på Cosmena.com.
E-postreklam. Vi har ett veckovis nyhetsbrev till våra läsare och registrerade deltagare. Här erbjuder vi både text- och bannerannonser.

Sociala medier. Vi har fyra officiella kanaler för Cosmena.com: Twitter, Facebook, Instagram och Linkedin. Vi har också flera partnerskap med relevanta sidor och influencers för vår huvudgruppsdemografi.
För mer information om demografisk data, format, schemaläggning, priser et. al. kontakta vår annonsavdelning.

Policy för reklam och sponsring

Granskning av föreslagna annonser

Vi har fullständig kontroll över vilka typer av annonser som kommer att tillåtas och visas på Cosmena-webbplatser. Dessutom har vi rätt att när som helst vägra, avbryta eller ta bort alla annonser av vilken anledning som helst. Vi rekommenderar inte någon av de erbjudna artiklarna eller tjänsterna.
Även om föremål kan visas på vår webbplats som reklam, utgör vårt godkännande av någon annons inte på något sätt ett stöd för den/de produkter och/eller tjänster som marknadsförs eller av företaget som tillverkar, distribuerar eller marknadsför dessa produkter. ) eller tjänst(er)(er).

Vi kommer inte att tillåta vissa typer av annonser

Vi accepterar inte någon felaktig reklam eller, enligt vår bedömning, i dålig smak. Farmaceutisk reklam är endast tillåten för FDA-godkända indikationer (FDA).

Annonserade föremål ska finnas på marknaden och lättillgängliga. Därför kommer Cosmena inte att tillåta publicering av någon reklam för farliga, olagliga eller stötande föremål eller tjänster när som helst.
Annonser får inte innehålla falskt, vilseledande eller stötande innehåll, inklusive allt som felaktigt framställer, förlöjligar eller förolämpar en grupp eller person baserat på ras, hudfärg, nationellt ursprung, ålder, religion, kön, sexuell läggning eller handikapp.

Annonser får inte innehålla ärekränkande, förtalande, förtalande eller hotfullt innehåll. Dessutom är alkohol, vapen, ammunition, pyroteknik, hasardspel, pornografi, cigaretter, politiska kampanjer eller imitation av nyheter eller en nödsituation alla förbjudna.

Vi skiljer tydligt på annonser och journalistiskt material

Vi håller en tydlig åtskillnad mellan annonser och redaktionellt material i alla fall. Alla annonser på Cosmenas webbplatser är tydligt och omisskännligt märkta som sådana.

Vi gör en tydlig skillnad mellan sponsrat och osponsrat material

Cosmena söker sponsring från välrenommerade forskningsorganisationer, tillverkare och andra tjänsteleverantörer. Sponsring stödjer Cosmena ekonomiskt och hjälper våra användare genom att erbjuda uppdaterad information om hälsotjänster, droger och behandlingar.
Sponsrat redaktionellt material lyder under våra redaktionella riktlinjer och utvärderas av vår redaktion.

Affiliate program

Våra redaktörer för hälsa och välmående kommer att lägga till länkar till relevanta föremål som de tror kommer att vara värdefulla för våra läsare som en del av artikelproduktionsprocessen. Även om alla varor väljs oberoende, vill vi att du ska veta att om du köper på återförsäljarens webbplats inom 24 timmar efter att du klickat på en av länkarna vi ger, kan Cosmena få en betalning.

Vi gör det tydligt vilket material som ingår i ett partnerprogram

Cosmena kan ibland samarbeta med varor, tjänster eller organisationer som ansluter till vårt mål. Cosmena utvärderar kvaliteten på dessa varor, tjänster eller organisationer och erbjuder endast vad de anser är fördelaktigt för och till bästa för våra läsare.